ბორბლების კომპლექტი საწყობის ტროლეიბების შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის - პოლონეთი

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი
 

 ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ZABI-ში

ZABI არის დინამიურად განვითარებადი მწარმოებელი კომპანია.
ZABI-ს ძირითადი პროდუქტებია ბორბლები და ბორბლების ნაკრები მოწყობილობები შიდა ტრანსპორტირებისთვის, ასევე შესანახი ურიკებისთვის.
ZABI-ს პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი მოიცავს ბორბლებს:
• ლითონის-რეზინის,
• პლასტმასის-რეზინის,
• ალუმინის,
• ალუმინის-რეზინი,
• პლასტმასი (პოლიამიდი ან პოლიამიდი + პოლიურეთანი),
• თუჯის,
• პნევმატური დისკები,
• ლილვაკები ჭიშკარისთვის,
• ლილვაკები ურიკებისთვის,
• სათიბებისთვის,
• ავეჯი.

ZABI-ს შეთავაზებაში შედის პნევმატური ბორბლები სტაციონარული და ტორსიული კორპუსებში, ასევე მძიმე დატვირთვაზე ადაპტირებული ბორბლები. ასევე სპეციალური კომპლექტები და ბაზები ხარაჩოებისთვის. ZABI-ს მიერ წარმოებული ბორბლები ფართოდ გამოიყენება კვების, ტანსაცმლის, ლითონის დამუშავების, სამშენებლო, სოფლის მეურნეობის და ა.შ.

ბორბლების მოთხოვნით, ბორბლები ადაპტირებულია მიმღების მოთხოვნებზე, მაგალითად, ღეროების სხვადასხვა დიამეტრის დამზადებით, კონკრეტულ შემთხვევებში, ფორმირების წარმოებით, რომლებიც შეესაბამება მომხმარებლის შეკვეთას, შერჩევა შესაფერისი დისკები კლიენტის მიხედვით.

 ZABI პოლონეთი გვთავაზობს

ლითონის რეზინის დისკები

ჩვენს შეთავაზებაშია:
• მეტალო-რეზინის დისკები
• მეტალო-რეზინის ბორბლები ტორსიონულ კორპუსებში
• მეტალო-რეზინის ბორბლები ტორსიულ კორპუსებში ხვრელით (დამაგრებული ხრახნით)
• ლითონის რეზინის ბორბლები მუდმივ კორპუსებში
• ლითონის რეზინის ბორბლები კორპუსებში ჭანჭიკით

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

პლასტმასის დისკები

ჩვენს შეთავაზებაში:
• პლასტმასის დისკები (პოლიამიდი)
• პლასტმასის ბორბლები ბრუნვის კორპუსებში
• პლასტიკური ბორბლები (პოლიამიდი) ტორსიონულ კორპუსებში ხვრელით (დამაგრებული ხრახნით)
• პლასტიკური ბორბლები (პოლიამიდი) მუდმივ კორპუსებში
• პლასტიკური ბორბლები (პოლიამიდი) в корпусах с болтом

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

თუჯის ბორბლები ბურთის საკისრებზე

ჩვენს შეთავაზებაში:
• თუჯის ბორბლები ბურთულა საკისრებზე
• თუჯის ბორბლები შედუღებულ ტორსიაში კორპუსები
• თუჯის ბორბლები შედუღებულ მუდმივ კორპუსებში

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

უჟანგავი ფოლადის პლასტმასის დისკები

ჩვენს შეთავაზებაში:
• უჟანგავი ფოლადის პლასტმასის ბორბლები ტორსიონულ კორპუსებში
• პლასტმასის უჟანგავი ფოლადის ბორბლები ფიქსირებულ კორპუსებში
• პლასტმასის დისკები უჟანგავი ფოლადის კორპუსებში ხვრელით

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

ალუმინის და ალუმინის-რეზინის ბორბლები ტორსიულ კორპუსებში

ჩვენს შეთავაზებაში:
• ალუმინის და ალუმინის-რეზინის დისკები
• ალუმინის და ალუმინის-რეზინის ბორბლები ტორსიონულ კორპუსებში
• ალუმინის და ალუმინის-რეზინის დისკები მუდმივ კორპუსებში
• ალუმინის და ალუმინის-რეზინის ბორბლები ჭანჭიკით

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

ალუმინის პოლიურეთანის დისკები:

ჩვენი შეთავაზება მოიცავს:
• ალუმინის-პოლიურეთანის დისკები
• ალუმინის-პოლიურეთანის ბორბლებს ტორსიონულ კორპუსებში
• ალუმინის-პოლიურეთანის დისკები მუდმივ კორპუსებში

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

Чугунные колеса c полиуретановым протектором

В нашем предложении:
• Чугунные колеса c полиуретановым протектором для большой нагрузки
• Чугунные колеса c полиуретановым протектором в крутильных корпусах для большой нагрузки
• Чугунные колеса c полиуретановым протектором в постоянных корпусах для большой нагрузки

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

პნევმატური დისკები

ჩვენს შეთავაზებაშია:
• პნევმატური ბორბლები
• პნევმატური ბორბლები ბრუნვის კორპუსებში
• პნევმატური ბორბლები მუდმივ შენობებში

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

დისკები ავეჯისთვის

ჩვენს შეთავაზებაშია:
• ბორბლები ავეჯისთვის
• ბორბლები ავეჯისთვის ტორსიონულ კორპუსებში
• ბორბლები ავეჯისთვის ტორსიონულ კორპუსებში ნახვრეტით (დამაგრებული ხრახნით)
• ავეჯის დისკები მუდმივ კარადებში
• ავეჯის დისკები კარადებში ჭანჭიკით

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

მაღალი ტემპერატურის რეზისტენტული დისკები

ჩვენს შეთავაზებაში:
• პლასტმასის ბორბლები მდგრადია მაღალ ტემპერატურაზე (250°C-მდე) ბრუნვისა და მუდმივი კორპუსები
• პლასტმასის ბორბლები მდგრადია მაღალ ტემპერატურაზე (250°C-მდე) კორპუსებში: ფიქსირებული და ხვრელებით ან ჭანჭიკებით
• პლასტმასის ბორბლები მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი (130°C-მდე) კორპუსებში: ფიქსირებული, ტორსიული და ნახვრეტით ან ჭანჭიკით
• მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი ალუმინის ბორბლები კორპუსებში: ფიქსირებული, ტორსიული და ნახვრეტით ან ჭანჭიკით

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

პლასტიკური დისკები (პოლიამიდი + პოლიურეთანი)

ჩვენს შეთავაზებაში:
• პლასტმასის დისკები (პოლიამიდი + პოლიურეთანი)
• პლასტმასის დისკები ბრუნვის კორპუსები
• პლასტმასის ბორბლები ტორსიონულ კორპუსებში ხვრელით (მიმაგრება ხრახნებით)
• პლასტმასის ბორბლები მუდმივ კორპუსებში
• პლასტმასის ბორბლები კორპუსებში ჭანჭიკით

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

პლასტმასის-რეზინის დისკები

ჩვენი შეთავაზება მოიცავს:
• პლასტმასის-რეზინის დისკები
• პლასტმასის-რეზინის ბორბლები ბრუნვის კორპუსებში
• პლასტმასის-რეზინის ბორბლები ტორსიულ კორპუსებში ხვრელით
• პლასტმას-რეზინის ბორბლები მუდმივ კორპუსებში
• პლასტმასის-რეზინის ბორბლები კორპუსებში ჭანჭიკით

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

პლასტმასის ლილვაკები

ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი ბორბლების ბორბლების კომპლექტი შიდა სატრანსპორტო მოწყობილობებისთვის სასაწყობო ტროლეიბებისთვის პოლონეთი

 film